Startsida


Karta, gravförteckning och släktskap över gravarna på Tärby kyrkogård finns på: kyrkogården

Här är de 17olika posterna som Bo-Lennart tagit fram. Nr 18 har jag tagit fram och det är gamla kartor över Tärby

 1. Farstorp och Skrubbe
 2. Esstorp
 3. Gärdet
 4. Larsagårdarna
 5. Nygården
 6. Puttorp (fram t ill ca 1900)
 7. Komplettering till Puttorp (Andreas Jansson)
 8. Olofsgården
 9. Segerstorp
 10. LillaSegerstorp
 11. Skräddaregårdarna
 12. Stommen
 13. Tyskagårdarna
 14. Tågårdarna
 15. Wäd
 16. Öna
 17. Gårdar och torp i Tärby, Laga skifte
 18. Berättelser från Tärbybor
 19. Tärby Kyrka
 20. Lantmäterikartor över Tärby (packad fil i djvu-format som laddas ner. Kräver speciell mjukvara, djvu-läsare)
 21. Gamla kartor
 22. Bengt Franssons kartläggning av gårdarna i Tärby (över 200 sidor!)
 23. Borås’ kommun karta över gårdarna i Tärby (pdf-fil som laddas ner)
 24. Borås kommunkarta, underlag till nr 20


© Per Flensburg 2016