Dokumentationsplaner

Ett av syftena med denna studiecirkel är att till omvärlden förmedla kunskap från gamla tider om bygd och folk i Tärby socken. Det finns många i Tärby som minns hur det var förr, som har historier och som har foton. Vi ska försöka samla in så mycket som möjligt av detta. 

Källor:

  • Äldre Tärbybor
  • Bortflyttade Tärbybor
  • Tidningsarkiv
  • Fotografier som finns i tärbybornas gömmor
  • Olika befolkningsregister
  • Bengts och Bo-Lennarts dokumentation
  • Gods och Gårdar (bokverk över Sveriges gårdar)
  • Sveriges bebyggelse

Det viktigaste är att samla in så mycket som möjligt från Tärbybor. Ett sätt är att anordna

Fototräff.

Vi har väl alla bilder där hemma som vi gärna vill dela med oss och bilder där vi inte riktigt vet vilka som är medvx. Det finns många här som har minnen och som kan hjälpa till att identifiera okända personer. Åke och Yngve håller i detta.


Spridning

När nu materialet är insamlat kommer frågan om vad vi ska göra med det. Det borde ju komma allmänheten till godo på något vis. 

Bok: Ett sätt är att ge ut en bok. T.ex. ”Gårdar  och torp i Tärby” i analogi med  ”Gods och Gårdar”. Föreslår att Andreas håller i detta

Karta: Ett annat sätt är en interaktiv karta på internet. Denna kan byggas ut efterhand som material inkommer och man kan lägga till olika sorters media: Foto, video etc. Per håller i detta

Databas: En idé är i en eller flera stora tabeller dokumentera olika typer av relationer mellan gårdar och invånare. Grunden kan vara excel-ark eller ännu bättre en databas. Per undersöker med Andreas hjälp

© Per Flensburg 2016